han you pin yin

於 2019年12月15日 (日) 14:04 由 沒有機物討論 | 貢獻 所做的修訂

「shi bu shi mo fang zhu yin」

- zhu yin wen dui pin yin de hu lan

「bu yao ba wo gen wei ji bai ke hun zhai yi qi」

- wei ji bai ke dui pin yin de pin lun

han you pin yin,jiu shi wai guo ren chuang zao chu lai,rang wo men zhong guo ren hu ma de yu yan。ci wai zhong guo zhai wen ge ho ye kai shi shi yong pin yin

yong fa

te se

yiu diang

 • wai guo ren da zi bu yong qie huan su ru fa
 • mei ge zi kan dao jiu zhi dao fa yin

que diang

 • ying diao fen bu qin chu
 • da zhi bi jiao ma fan
 • gong yong pin yin

gen zhu yin wen de bi jiao

 • ㄅ=b
 • ㄆ=p
 • ㄇ=m
 • ㄈ=f
 • ㄉ=d
 • ㄊ=t
 • ㄋ=n
 • ㄌ=l
 • ㄍ=g
 • ㄎ=k
 • ㄏ=h
 • ㄐ=j
 • ㄑ=q
 • ㄒ=x
 • ㄓ=zh
 • ㄔ=ch
 • ㄕ=sh
 • ㄖ=r
 • ㄗ=z
 • ㄘ=c
 • ㄙ=s
 • ㄧ=i(yi)
 • ㄨ=u(wu)
 • ㄩ=v(yu)
 • ㄚ=a
 • ㄛ=o
 • ㄜ=e
 • ㄝ=e
 • ㄞ=ai
 • ㄟ=ei
 • ㄠ=ao
 • ㄡ=ou
 • ㄢ=an
 • ㄣ=en
 • ㄤ=ang
 • ㄥ=eng
 • ㄦ=er

can jian

wui le rang na xie he zhong gong nai shui、ci tai duodai wanzhang da er li huang you mo gan tui hua de ren men zao ri xi lao gui zhuwei ji bai ke you yi ge zhu ti guan yu:hang yu pin yin